© Montekio & Co.     2015 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

הגנה על עיצוב | רישום מדגמים

16.02.2016

ביהמ"ש: העתקת תוכנה מהווה הפרת זכות יוצרים גם אם נכתבה בשפת תכנות שונה.

בתקציר זה יסוקר מקרה בו קבע בית המשפט כי הפרת זכות יוצרים בתוכנה יכולה להתקיים גם אם התוכנות נכתבו בשפות קוד שונות. בית המשפט המחוזי קבע כי תוכנת "פי...

18.10.2015

שירות GOOGLE BOOKS הינו פרויקט של חברת GOOGLE, במסגרתו נסרקו עשרות מליוני ספרים למאגר אינטרנטי. השירות מאפשר חיפוש קטעים מתוך ספרים, לפי מילות חיפוש, אך לא מאפשר צפייה בספר מלואו, אלא רק בספרים שלגביהם אי זכויות יוצרים א...

Please reload

MONTEKIO & CO.

מונטקיו ושות'  משרד עורכי-דין

עדכונים ופרסומים

קטגוריות

Please reload

ארכיון

Please reload

Please reload

תגיות

Please reload