top of page

נדחתה תביעת מכבי תל-אביב לפיצוי בטענה להעתקת מדי הקבוצה


נדחתה תביעת מועדון הכדורגל מכבי תל אביב נגד יבואן חליפות ספורט הדומות בעיצובן למדים של קבוצת הכדורגל מכבי תל אביב. כמו כן נדחה ערעור שהוגש על ידי מכבי תל-אביב.

בהליך שנדון בבית משפט השלום בתל-אביב (כב' השופטת חנה גלוקמן בת.א. ת"א 67861-01-19) קיבל בית המשפט את טענות הנתבעים, שיוצגו על ידי עו"ד אבי מונטקיו, ודחה את תביעת התובעות לפיצויים.

הליך זה הינו המשך להליכים קודמים בין הצדדים, במסגרתם טענו התובעות כי חליפות ספורט שייבאו ושיווקו הנתבעים מפרים את זכויותיהן בעיצוב מדי הספורט של קבוצת הכדורגל מכבי תל-אביב, הן בעיצוביהם והן בסימני המסחר. לצורך ההמחשה, להלן המדים והסמלים נשוא התביעה:

במסגרת הליך בזיון בית משפט שהתקיים בעניין פרטי הלבוש, קבע בית המשפט המחוזי כי אין מניעה לייבא ולשווק חליפות ספורט בעלות עיצוב דומה לזה של מדי מועדון הספורט, ובמגבלות מסוימות. וכך נקבע ביחס לדגמים נשוא התביעה:

"...באופן כללי צריך להיות ברור, שלא יכולה להיות מניעה לייבא ולשווק חולצות כדורגל בצבע כחול צהוב, בעיצוב עדכני כמו של הקבוצה עצמה, כלומר פסים או עיגולים או משבצות וכיוצ"ב; ולא יכולה להיות מניעה להטביעה או להדביק על החולצה איור של כדורגל בתוך עיגול באיזור הלב –ואולם מצד שני אין לחבר לכך אלמנטים שבהצטברותם גורמים להטעיה, כמו לצרף לעיגול שמקיף את הכדורגל כיתוב של המילים "תל אביב" בעברית ובאנגלית בתוך אותו עיגול, ולצרף את ארבעת הכוכבים מעליו".

הנתבעים טענו כי הדגמים שייבאו אינם חורגים מהוראת בית המשפט, אולם לצרכי פשרה הסכימו לא לשווקם בישראל ואף להשמידם.

למרות הסכמת הנתבעים לא לשווק את הדגמים שבמחלוקת, התובעות עמדו על תביעתם הכספית לפיצויים בסך של 100,000 ש"ח.

לאחר דיון בבית המשפט, ניתן פסק דין שדחה את תביעת מכבי תל אביב לפיצוי כספי. בית המשפט קבע בפסק הדין כי משהוכח כי פרטי הלבוש של הנתבעים כלל לא שווקו בישראל, הרי שמדובר בתביעה תאורטית, ולא ניתן לבחון את הטענות להטעיה או לנזק, וכי בחינת השיקולים הובילו אותו לקבוע כי לתובעות לא נגרם נזק ממשי המצדיק פיצוי.

משנדחתה תביעת התובעות, הוגש על ידן ערעור לבית משפט המחוזי, אולם גם זה נדחה.Comments


עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page