top of page

העתקה של מוצרי אופנה - המותר והאסור


בית המשפט העליון (כב' השופטים ריבלין, ג'ובראן ופוגלמן) מחזק את ההלכה המשפטית לפיה העתקה הינה מותרת במידה ולא נרשם מדגם או לא הוכחה זכות קניינית אחרת כגון מוניטין בדגמי אופנה. בפסק דין זה אישר בעת המשפט העליון את פסק דינה של כב' השופטת שטמר בבית המשפט המחוזי. המערערת טענה כי הנתבעים, אשר נקבע לגביהם שהעתיקו את דגמי לבוש שעוצבו על ידה, הפרו את זכויותיה וגרמו לה לנזקים. הן בית המשפט המחוזי והן בית המשפט העליון קיבלו פה אחד את טענות הנתבעים, וקבעו כי בדגמי התובעת אין כל ייחודיות, כי הם לא רכשו מוניטין ומשכך אין כל פסול בהעתקה שבוצעה על יד הנתבעים.לפסק הדין בבית המשפט המחוזי


לפסק הדין בערעור בבית המשפט העליון

תיוגים:

עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page