top of page

נדחתה תביעה בטענה להעתקת תלת אופן לילדים -SMART TRIKE


נדחו תביעה ובקשה לצו מניעה זמני של יצרנית תלת האופן SMART TRIKE כנגד חברה יבואנית של תלת אופן לילדים בטענה לחיקוי והפרת מדגמים.

בית המשפט המחוזי קבע, כי ליצרנית תלת האופן לילדיםSMART TRIKE אין בלעדיות בעיצוב הנטען של תלת-האופן וכי תלת האופן של הנתבעת אינו מהווה חיקוי או העתקה. כמו כן קיבל בית המשפט את טענת הנתבעת, אשר יוצגה על ידי משרדנו, כי המדגמים של התובעת לא מגנים על עיצובו הכללי של תלת האופן, אלא על אלמנטים מסוימים במוצר, אשר כלל לא נמצאים במוצר של הנתבעת. השופט קבע, כי היות והשוק מוצף במוצרים דומים, לא ניתן לקבל את הטענה שתלת האופן של התובעות הינו בעל עיצוב ייחודי. התובעות חוייבו בהוצאות הנתבעת בסך של 25,000 ₪.

עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page