MONTEKIO & CO

מונטקיו ושות'  משרד עורכי-דין

פס"ד: פישר פרייס לא תהנה מזכויות יוצרים בכיסא נדנדה לילדים

05.02.2015

פסק דין נוסף המלמד על החשיבות ברישום מדגמים ביחס למוצרים תעשייתיים, אשר באמצעותם ניתן לקבל הגנה מפני העתקות וחיקויים.

 

בית המשפט המחוזי בנצרת דחה את תביעתה של חברת FISHER PRICE  בעילות של הפרת זכויות קניין רוחני כנגד יבואן מוצרי ילדים אשר נטען לגביו כי ייבא כיסא נדנדה המהווה העתק של כיסא הנדנדה של FISHER PRICE. 

בית המשפט המחוזי חזר על ההלכה, לפיה בהיעדר הגנה הקבועה בחוק, כגון זכות יוצרים, מדגם רשום, פטנט, גניבת עין, הרי שהעתקה והחיקוי כשלעצמם אינם אסורים.

במקרה זה דחה בית המשפט את הטענה כי עיצובו של כיסא הנדנדה מוגן מכוח חוק זכות יוצרים, שכן כידוע אין זכות יוצרים במוצר פונקציונלי או במוצר עיצובי הראוי להירשם כמדגם. ועל כן, בהיעדרו של מדגם רשום, לא זכאי המוצר להגנה מכוח זכות יוצרים ובוודאי שלא מכוח פקודת הפטנטים והמדגמים.

כן נקבע על ידי בית המשפט, כי לא הוכח שכיסא הנדנדה של FISHER PRICE רכש מוניטין, כנדרש להוכחת עילת גניבת עין, אשר לצורך גיבושה על התובעת היה לעמוד בשני תנאים מצטברים – הוכחת מוניטין בהתאם לדרישות שנקבעו בפסיקה, וחשש להטעיית לקוחות.

 

 

ת"א 39534-02-12 FISHER PRICE ואח' נ' דוורון יבוא ויצוא בע"מ ואח'

Please reload

עדכונים אחרונים
Please reload

קטגוריות

Please reload

ארכיון פרסומים

Please reload

תגיות

Please reload

© Montekio & Co.     2015 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

הגנה על עיצוב | רישום מדגמים