top of page

נדחתה בקשה לסימן מסחר על עיצוב "אייפון 4"


רשם סימני המסחר בישראל דחה את בקשתה של חברת Apple לרישום סימן מסחר על עיצובו של "אייפון 4", אשר נרשם במדינות אחרות, כגון ארה"ב, אוסטרליה, שווייץ, צרפת, יפן ועוד. ככלל, הדרך להגן על עיצובו של מוצר הינה באמצעות רישום מדגמים, בעוד סימן מסחר נועד להגן על שם או לוגו שנועדו לסמן את המוצרים. אלא, שבניגוד לסימן מסחר, לא ניתן לרשום מדגם לגבי מוצר שפורסם או נמכר, אלא אך ורק למוצרים שטרם נחשפו. בשל כך, קורה שחברות מנסות להגן על עיצוב מוצרים שכבר נחשפו באמצעות רישום סימן מסחר לגבי עיצוב המוצר - בקשות שמתקבלות באופן חריג ורק במקרים בהם הוכח כי עיצוב המוצר מזוהה עם החברה או מוצריה בדומה לסימנה המסחרי.

במקרה זה ביקשה Apple לרשום את הסימן בישראל בדו-ממד, כפי שמופיע בתצלום המצורף, לגבי חזית המכשיר - היינו, מלבן עם פינות מעוגלות, ובתוכו סידור של אייקונים.

במסגרת הדיון נטען על ידי ב"כ של Apple כי ההגנה המתבקשת הנה לגבי חזית המוצר בלבד, ולא לצורתו בתלת-ממד, וזאת מבלי לפרט מהם האלמנטים העיצובים המיוחדים לסימן המבוקש.

הבקשה נדחתה בנימוק כי לא הוכח שדמות המבוקשת לרישום משמת כסימן מסחר, וכי מדובר בצורת מלבן ובו אייקונים שאינה שונה מצורת מכשירים אחרים הקיימים בשוק, ובהיעדר סקר המוכיח כי הציבור מזהה את העיצוב הספציפי עם המוצר, לא ניתן לקבוע כי הסימן המבוקש מזוהה עם המבקשת ומוצריה דווקא, על אף שייתכן שהמבקשת היא שהגתה לראשונה את העיצוב המוקש לרישום.


להחלטה

עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page