top of page

"Google books" אינו מפר זכויות יוצרים


שירות GOOGLE BOOKS הינו פרויקט של חברת GOOGLE, במסגרתו נסרקו עשרות מליוני ספרים למאגר אינטרנטי. השירות מאפשר חיפוש קטעים מתוך ספרים, לפי מילות חיפוש, אך לא מאפשר צפייה בספר מלואו, אלא רק בספרים שלגביהם אי זכויות יוצרים או שהמחברים התירו זאת.

פעילות זו של GOOGLE הביאה לתביעה מצד איגוד הסופרים והמחברים בארה"ב, אשר טענו כי עצם סריקת הספרים על ידי GOOGLE, והצגת קטעים מהם ללא תמורה ולכל דורש מהווה הפרת זכות יוצרים.

כן טענו הסופרים והמחברים כי החזקת מאגר הספרים עלול להביא לכך שהאקרים יפרצו למאגר ויציגו את הספרים ללא תמורה.

מנגד, טענה GOOGLE שהעתקת הספרים, סריקתם ושמירתם במאגר, נופלת תחת הגדרת "שימוש הוגן" כקבוע בחוק זכויות יצרים.

במסגרת ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי, קבע בית המשפט הפדראלי שחברת GOOGLE אינה מפרה זכויות יוצרים בעצם סריקת הספרים והחזקתם במאגר דיגיטלי.

נקבע, כי קבלת עותק דיגיטלי על ידי GOOGLE, אשר נועד כדי לספק פונקציית חיפוש, מהווה שימוש טרנספורמטיבי אשר מרחיב את ידע הציבור על ידי הפיכת מידע על ספרי התובעים לזמין בפני הציבור, וכי הצגת קטעים קטנים מתוך ספר, בהם מוצגות מילות החיפוש שהתבקשו על ידי המשתמש, מהווה "שימוש הוגן" שאין בו כדי להוות הפרה של זכויות יוצרים.

לפסק הדין:

עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page