top of page

משרדנו מעניק ייעוץ והכוונה בנוגע לדרכי ההגנה על זכויות יוצרים, ולדרכי האכיפה ומניעת חיקויים, העתקות ושימושים בלתי מורשים ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים.

כמו כן, מטפל משרדנו בניהול מו"מ ועריכת הסכמים בנוגע לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני נוספות, כגון הסכמי רשיון וזיכיון, העברה ומכירה של זכויות יוצרים, וכן הסכמים מול מוציאים לאור, חברות תקשורת וסוכנים.

המשרד מטפל בתביעות משפטיות ובהליכים לצווי מניעה בעילות של הפרת זכויות יוצרים ופגיעה בזכויות מוסריות, והינו בעל ניסיון רב בניהול משפטים מורכבים ביותר בנוגע להפרות כגון שימוש מפר בקוד תוכנה, הפרות באמצעות האינטרנט, העתקות של דגמי אופנה, תרשימים אדריכליים, ספרים ומוסיקה.

 

 

 

 

 

זכויות יוצרים

bottom of page