top of page

עם ניסיון של 19 שנות פעילות משפטית בבתי המשפט השונים, מייצג משרדנו את לקוחותיו בהצלחה רבה בתביעות מורכבות ביותר ובמגוון תחומים ונושאים, תוך שפסקי דין בהם זכו לקוחותיו הפכו להלכות משפטיות ולפסקי דין מובילים ומנחים בתחומם. 

למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות מסחריות בכלל, ובתחום הקניין הרוחני בפרט, כמו גם בייצוג נתבעים בסכסוכים משפטיים שונים וכן בערעורים בבתי המשפט המחוזי והעליון.

בין היתר מייצג בתביעות חוזיות, תביעות חוב, בהליכי צווי מניעה, ובהליכים מנהליים בקשר למכרזים.

המשרד מתמחה בתביעות מורכבות בתחום הקניין הרוחני, בקשר להפרת סימני מסחר, גניבת עין והפרת מדגמים, לרבות בהליכי תפיסה וכינוס נכסים של מוצרים מפרים, וכן בהליכי צווי מניעה.

מלבד ייצוג בבתי המשפט, מייצג משרדנו לקוחות רבים בהליכי משפטיים מול רשם סימני המסחר והמדגמים, בין אם בהליכים חד צדדיים ובין אם בהתנגדויות ובהליכי מחיקה. 

ליטיגציה

bottom of page