top of page

מטרתו של הליך הגישור היא להביא לכך שצדדים המצויים במחלוקת יגיעו להסכמה ביניהם, כחלופה להליך משפטי, ובכך יחסכו הצדדים זמן ניהולי רב, והוצאות מיותרות. אנו מאמינים, כי סכסוכים עסקיים רבים, ניתנים לפתרון בדרכי שלום, מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

כמשרד המלווה את לקוחותיו בפעילות העסקית ומסחרית, ומנגד מעורב בייצוג בסכסוכים המתנהלים באולמות בית המשפט, אנו מודעים לחשיבות הרבה וליתרונות הגלומים בהגעה לפשרות ולהסדרים מוסכמים בין צדדים שמחלוקת.

אחד הכלים היעילים ביותר להגיע לפתרון בדרך של הסכמה, הינו הליך הגישור, אשר נהנה בשנים האחרונות מעידוד ותמיכה של בתי המשפט בישראל.

עו"ד מונטקיו הינו מגשר מוסמך ובעל ניסיון רב בפתרון סכסוכים משפטיים בדרכי שלום במסגרת הליכי הגישור.

בשל הניסיון המשפטי הרב שצברנו במהלך השנים הרבות בהן אנו עוסקים בתחומי המשפט האזרחי, תוך התמקדות במחלוקות הנוגעות לדיני הקניין הרוחני, מופנים למשרדנו על ידי בתי המשפט השונים סכסוכים מורכבים ביותר בתחומים אלו, על-מנת שנסייע בהבאתם לפתרון מוסכם מחוץ לכותלי בית המשפט.

גישור וישוב סכסוכים

bottom of page