top of page

רישום סימן מסחר בארה"ב | רישום סימן מסחר באירופה | רישום סימן מסחר בחו"ל

המסחר הגלובלי המתאפשר בין היתר באמצעות האינטרנט, והיכולת לשנע מוצרים בקלות יחסית לכל מקום בעולם, מצריך הגנה על נכסי הקניין הרוחני אף מעבר לים.

 

רישום סימן מסחר (שם או לוגו מעוצב) מקנה הגנה טריטוריאלית בלבד, כך שרישום סימן מסחרי בישראל לא מאפשר אכיפה והגנה במדינות אחרות.

 

משום כך פועלים עסקים רבים אשר משווקים את מוצריהם או מספקים את שירותיהם מחוץ לישראל, להגן על הקניין הרוחני שלהם גם בחו"ל, ובין היתר באמצעות רישום סימני מסחר בחו"ל.

 

משרדנו בעל ניסיון רב ביותר בהגשת בקשות לרישום סימני מסחר בחו"ל, הן באופן ישיר בשיתוף עם משרדי עורי דין המדינות שונות והן באופן ישיר בבמסגרת פרוטוקול מדריד.

 

פרוטוקול מדריד, אשר ישראל נמנית על המדינות החתומות עליו, מאפשר לאזרחים ולחברות ישראליות להגיש בקשות לרישום סימני מסחר בינלאומיים המתבססים על בקשה לרישום סימן מסחר ישראלי ביעילות ותוך הפחתה משמעותית בעלויות הרישום.

כמו כן, משרדנו מתמחה ברישום סימני מסחר בארה"ב, רישום סימן מסחר בסין ובהונג קונג, ווכן ברישום סימן מסחר באיחוד האירופי, המקנה הגנה על סימן המסחר בכל מדינות האיחוד, וזאת באמצעות הגשת בקשה אחת ובאופן שמוזיל את עלויות הרישום, כמו גם ברישום סימני מסחר באירופה ביחס למדינות נפרדות ובמדינות שאינן חברות באיחוד האירופאי.

 

שיתוף הפעולה בין משרדנו לבין משרדי עורכי דין בחו"ל, מקנה למשרדנו יתרון בניהול הליכי רישום סימן מסחר בינלאומי, באופן המייעל ומוזיל את ההליכים.

 

 

 

רישום סימן מסחר בינלאומי

bottom of page