top of page

סודות מסחריים - סודותיו העסקיים של עסק הינו נכס חשוב ביותר, המעניק לו במקרים רבים יתרון על פני מתחריו.
משכך, קיימת חשיבות רבה בהגנה על סודות מסחריים של כל עסק ועסק.

 

סוד מסחרי מוגדר, כמידע עסקי של עסק אשר איננו מצוי בנחלת הכלל, ואינו חשוף או ניתן לגילוי בקלות על ידי אחרים, תוך שבית העסק הקפיד להגן עליו ולשמרו מפני גילוי.

 

עיקר המקרים הנוגעים לסודות מסחריים אשר נידונים בבתי המשפט, נוגעים לטענות כנגד עובדים או שותפים לשעבר, אשר מתחרים כנגד בעל הסוד תוך שימוש בסודותיו המסחריים בדרך לא הוגנת, כגון רשימת לקוחות, רשימת ספקים, מחירים, שיטות ייצור ושיווק וכד'.

 

משרדנו מנהל הליכים משפטיים, הן בייצוג תובעים והן בייצוג נתבעים בעילות של גזל סודות מסחריים, ומייעץ לארגונים ולעסקים כיצד להגן על סודותיהם בהתאם לדרישות הפסיקה והדין, ובכך למנוע חשיפה ושימוש בסודות אלו על ידי מתחרים.

סודות מסחריים

bottom of page