top of page

רישום סימני מסחר | קניין רוחני 

סימן מסחר (שם או לוגו מעוצב) הינו השם מסחרי עימו מזוהה עסק, ונחשב לאחד מהנכסים היקרים ביותר המלמדים על מוניטין העסק.

מכאן החשיבות הרבה בקבלת הגנה לשם מסחרי בדרך של רישום סימן מסחר ברשם סימני המסחר, הפטנטים והמדגמים.

משרדנו מעניק קשת רחבה של שירותים משפטיים בנוגע לסימני מסחר , כגון:

 

 • רישום סימן מסחר: 

   

  ליווי בהליכי רישום סימני מסחר בישראל ובעולם, ובכלל זאת סיוע בבחירת שם מסחרי אשר יעניק לעסק את ההגנה הטובה ביותר.מעורבות משרדנו בהליכים משפטיים רבים בפני רשם סימני המסחר ובבתי המשפט, מעניקה למשרד יתרון רב ומסייעת רבות בייעוץ הניתן ללקוח בנוגע לבחירת סימני המסחר אשר ברצונו לרשום ובדרכי הרישום המועדפות.

       למשרדנו ניסיון רב ברישום סימני מסחר בחו"ל - 

 • ייצוג בבית המשפט בהליכי הפרת סימן מסחר:

   

  למשרדנו ניסיון של 15 שנים בניהול הליכים משפטיים בנושא הפרת סימני מסחר, גניבת עין ופגיעה במוניטין.

  ההצלחות המוכחות של משרדנו בהליכים משפטיים בנוגע לסימני מסחר, הן בייצוג נתבעים והן בייצוג תובעים ובעלי זכויות, מהוות הלכות משפטיות ומקנות למשרדנו יתרון רב בבית המשפט.

  • לחצו כאן לפסקי דין נבחרים של משרדנו בנושא סימני מסחר.

 

 • ייצוג בהתנגדויות והליכי מחיקה של סימני מסחר:

   

  משרדנו בקשר ישיר ורצוף עם מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, בין היתר בנוגע לניהול הליכים שונים בפני רשם סימני המסחר, לרבות הליכי התנגדות לרישום סימן מסחר, בקשות לביטול ומחיקה של סימני מסחר, והליכים חד צדדים במסגרת רישום סימני מסחר.

 

 • מסחור סימני מסחר ומתן רשיונות:

   

  עריכת חוזים להעברת בעלות בסימני מסחר, הענקת זכויות ורשיונות שימוש בסימני מסחר, וניהול הליכים משפטיים בנוגע להפרת הסכמי רישיון.

 

לפסקי דין ופרסומים של משרדנו בענייני סימני מסחרי

סימני מסחר

bottom of page