top of page

טלי דדון-יפרח נגד א.ת. סנאפ בע"מ ואח' (ע"א 9070/10 :):

 

בית המשפט העליון (כב' השופטים ריבלין, ג'ובראן ופוגלמן) מחזק את ההלכה המשפטית לפיה העתקה הינה מותרת במידה ולא נרשם מדגם או לא הוכחה זכות קניינית אחרת כגון מוניטין בדגמי אופנה. בפסק דין זה אישר בעת המשפט העליון את פסק דינה של כב' השופטת שטמר בבית המשפט המחוזי. המערערת טענה כי הנתבעים, אשר נקבע לגביהם שהעתיקו את דגמי לבוש שעוצבו על ידה, הפרו את זכויותיה וגרמו לה לנזקים. הן בית המשפט המחוזי והן בית המשפט העליון קיבלו פה אחד את טענות הנתבעים, וקבעו כי בדגמי התובעת אין כל ייחודיות, כי הם לא רכשו מוניטין ומשכך אין כל פסול בהעתקה שבוצעה על יד הנתבעים.

 

 

מונטקיו ושות', עו"ד | משפט מסחרי | קניין רוחני
bottom of page