Black Pearl Vs. Black Magic

נדחתה התנגדות לסימן מסחר: ​ BLACK PEARL Vs. BLACK MAGIC ​ נדחתה התנגדותה של חברת הקוסמטיקה סי.אוף.ספא לרישום סימן המסחר Black Magic בסוג 3 ביחס למוצרי קוסמטיקה וטיפוח. לא התקבלה טענתה של המתנגדת כי סימן המסחר BLACK MAGIC אשר הוגש על ידי יצחק הדר, דומה עד כדי הטעייה לסימנה הרשום של המתנגדת -BLACK PEARL. רשם סימני המסחר קבע כי הדמיון היחידי בין הסימנים הינה המילה BLACK בעוד יתר האלמנטים שבסימנים שונים, ועל כן אין די בשימוש המשותף במילה זו כדי ליצור דמיון ויזואלי ופונטי בין הסימנים. עוד קבע רשם סימני המסחר כי היות והמילה BLACK הינה מילה מילונית המתארת צבע, צריכה מילה זו להשאר פתוחה לשימוש העוסקים בתחום המסחר בכלל, ובתחום הקוסמטיקה בפרט, וכי אין לתת לחברת סי. אוף. ספא או לכל עוסק אחר, בלעדיות במ

עדכונים ופרסומים

קטגוריות

ארכיון

תגיות

© Montekio & Co.     2015 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

הגנה על עיצוב | רישום מדגמים