top of page

בימ"ש: אין הגנה בצורת ארבע האצבעות של "קיט-קט"


לאחר מאבק משפטי בין ענקיות המזון "NESTLE" ו-" Cadbury", דחה בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי את בקשת חברת "NESTLE" לרישום סין מסחר ביחס לצורת ארבע אצבעות של חטיף השוקולד KITKAT.

חטיף השוקולד KITKAT בצורת ארבע אצבעות השוקולד החל להימכר בבריטניה מאז שנת 1935. אין זה פלא שרבים מכירים את החטיף ואת צורת האצבעות.

בשנת 2010 הגישה "NESTLE" בקשה לרשום את צורת ארבע-האצבע של חטיף KitKat כסימן מסחר כפי שהוא מופיע להלן:

בדרך כלל בקשות לרישום סימני מסחר הינן לגבי שמות או סמלים דו ממדיים, אך חשוב להבין כי גם צורות תלת-ממדיות ניתנות לרישום כסימן מסחר, אלא, שמדובר במקרים חריגים.

חשוב להבין שסימן מסחר תלת ממדי יתקבל לרישום בתנאי שצורתו של הסימן רכשה אופי מבחין, כלומר, צורה זו מזוהה עם המוצר או עם בעל הסימן המבוקש (כדוגמת הצורה התלת ממדית של בקבוק קוקה קולה, המשולש המיוחד של שוקולד "טובלרון", או כדור השוקולד של פררו רושה).

בקשות לרישום סמני מסחר לגבי צורת תלת-ממדיות מוגשות, בדרך כלל, בכדי להתגבר על מחדל של אי רישום מדגם. כידוע, מדגם נועד להגנה על עיצוב של חפצים, אולם ניתן לבצעו רק לפני שהחפץ מוצג למכירה ומפורסם.

לכן, יצרנים רבים שמבקשים להגן על מוצר, ואשר לא הגישו בקשות למדגם במועד, מנסים לקבל הגנה דובה באמצעות רישום סימן מסחר.

במקרה זה, חברת "NESTLE" טענה שצורת ארבע האצבעות של חטיף KITKAT מזוהה בקרב הצרכנים עמה ועם החטיף שלה בלבד.

חברת -"Cadbury", שהינה מתחרה של "NESTLE", התנגדה לרישום וטענה שהענקת סימן מסחר לגבי צורות המלבן תעניק ל-"NESTLE" בלעדיות ומונופול באמצעותם היא תוכל למנוע ממתחריה שימוש בצורה אצבעות שוקולד.

להוכחת טענתה כי הצורה מזוהה עמה, צירפה "NESTLE" סקר שערכה בקרב צרכנים. במסגרת הסקר הוצגה תמונה של ארבע האצבעות בפני הנשאלים, אשר התבקשו לתת תשובה מה הם רואים בתמונה. על פי נתוני הסקר שהציגה "NESTLE", 90% מנשאלים השתמשו במילה "KitKat" בתשובה שלהם.

אכן, נראה כי מדובר בסקר שמוכיח כי הצרכנים מזהים את צורת ארבע האצבעות עם חטיף "KitKat". אז מדוע בכל זאת נכשלה "NESTLE" בבקשתה לרשום את צורת החטיף כסימן מסחר?

על פי חוק סימני המסחר, 1994, של בריטניה, אשר הוחל במקרה זה, לא ניתן לרשום סימן מסחר לגבי (1) צורה שהיא תוצאה של האופי הטבעי של מוצר, או (2) שהצורה הינה כתוצאה מצורך טכני או למטרה פונקציונאלית.

לגבי התנאי הראשון, בית המשפט קבע, כי צור המלבן הינה הצורה הטבעית של חטיפי שוקולד, ולכן לא ניתן להפקיע מאחרים שימוש בצורה זו;

לגבי התנאי השני, נקבע כי הצורה המלבנית והזוויות של המוצר נוצרו על ידי מכונה כצורך טכני, ומשכך יש לראות בזה "קבלת תוצאה טכנית" ולא עיצוב ייחודי. כן נקבע, כי החריצים נועדו לצורך ניתוק האצבעות זו מזו, ומשכך יש לראות בצורה זו צורך פונקציונאלי ולא עיצובי.

משכך, סירב בית המשפט לאפשר ל "NESTLE" מונופול על צורך שהינה תוצאה תכנית או פטרון בעל מאפיינים פונקציונאליים.

משכך, קיבל בית המשפט את התנגדותה של חברת "Cadbury", ודחה את בקשת "NESTLE" לרישום סימן מסחר תלת מימדי לגבי צורת חטיף KITKAT.

מהן ההשלכות של החלטה זו וכיצד ניתן להימנע ממצבים דומים?

מעשית, תוצאת ההליך מאפשרת למתחרה "Cadbury" ולמתחרים אחרים להמשיך ולייצר חטיפי שוקולד בצורת ארבע אצבעות ללא חשש מפני תביעה בגין הפרת סימן מסחר.

מבחינה משפטית החלטה זו מדגישה את הצורך ברישום מדגם לגבי חפצים וצורות תלת ממדיות, שכן כפי שניתן לראות במקרה זה, גם סקר שלימד על כך ש- 90% מהציבור מזהה את הצורה עם החטיף, לא הועיל מבקשת.

עדכונים אחרונים

קטגוריות

ארכיון פרסומים

תגיות

bottom of page